ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ขุดลอกร่องระบายน้ำรูปตัวยู ซซีเฟรช 1, ซ.ซีเฟรช 2, ซ.พระคุณแม่, ซ.รุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
  รายละเอียด :

 ตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน