ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ลว 17 พฤษภาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน