ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลางโครงการตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ถนนสายสี่มิตร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  รายละเอียด :

 ตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน