ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสี่อุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ
  รายละเอียด :

 ตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน