ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมอืง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด :

 ตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน