ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูสายธาร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
  รายละเอียด :

 ตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน