ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ (หลังใหม่) ตำบลปากน้ำ
  รายละเอียด :

 ตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน