ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยภูมิลำเนา (ด้านฝั่งสะพานท่าเข้) หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
  รายละเอียด :

 ตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน