ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1. นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน