ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
เรื่อง : ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยภูสายะาร (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
  รายละเอียด :

 ตามแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน