ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
  รายละเอียด :

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3

(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่านใดสนใจสามารถไปที่ เว็บไซต์นี้ได้

http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน