ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
14 ก.ค. 2563
2 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 พ.ค. 2563
3 ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 พ.ค. 2563
4 กระประชุมโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 พ.ค. 2563
5 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 พ.ค. 2563
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 พ.ค. 2563
7 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 เม.ย. 2563
8 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 มี.ค. 2563
9 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 มี.ค. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
18 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19