ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 าคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง ซอยภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 มี.ค. 2564
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสี่อุทิศ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 ม.ค. 2564
3 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายหัวเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 ธ.ค. 2563
4 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านคอหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 พ.ย. 2563
5 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจ 46 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 ต.ค. 2563
6 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกซอยภูสายธาร 5 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
84
16 ต.ค. 2563
7 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยภูสายธาร 5 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 ต.ค. 2563
8 ราคากลางปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ภัยทางทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ต.ค. 2563
9 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยภูสายะาร (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 ก.ย. 2563
10 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยภูสายธาร (ต่อจากถนน คสล.เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14