ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยภูสายธาร 5 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ต.ค. 2563
2 ราคากลางปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ภัยทางทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
3 ราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยภูสายะาร (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 ก.ย. 2563
4 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยซีเฟรช 3 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.ค. 2563
5 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยซีเฟรช 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
15 ก.ค. 2563
6 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยซีเฟรช 1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
14 ก.ค. 2563
7 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพระคุณแม่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ก.ค. 2563
8 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยภูมิลำเนา (ด้านฝั่งสะพานท่าเข้) หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ก.ค. 2563
9 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพรุกระจูด หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ก.ค. 2563
10 ราคากลางจัดซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14