ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขุดลอกร่องระบายน้ำรูปตัวยู ซซีเฟรช 1, ซ.ซีเฟรช 2, ซ.พระคุณแม่, ซ.รุ่งเรือง หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 เม.ย. 2564
2 ติดตั้งรั้วสแตนเลสพร้อมประดับไฟ หลอด LED เกาะกลางถนนสายซีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
21 เม.ย. 2564
3 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านมัทรี-บ้านหัวกรูด (ช่วงสามแยกไปคอหมู-โรงเรียนวัดหัวกรูด) หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
20 เม.ย. 2564
4 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10 ตำบลากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 เม.ย. 2564
5 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
24 มี.ค. 2564
6 าคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง ซอยภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 มี.ค. 2564
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสี่อุทิศ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
90
08 ม.ค. 2564
8 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายหัวเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 ธ.ค. 2563
9 ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านคอหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 พ.ย. 2563
10 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจ 46 หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
99
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15