ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 เม.ย. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูสายธาร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 เม.ย. 2563
3 ประกาศราคากลรารงโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
16 เม.ย. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ (หลังใหม่) ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 เม.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหัวเขามัทรี หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
21
16 มี.ค. 2563
6 ราคากลางโครงการตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 ม.ค. 2563
7 ราคากลางโครงการตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ถนนสายสี่มิตร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ม.ค. 2563
8 ราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสี่อุทิศ หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ม.ค. 2563
9 ราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายคอหมู-หัวกรูด หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 ม.ค. 2563
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอยซีเฟรช 4 หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12