ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านคอหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ
183
27 มี.ค. 2560
82 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านคอหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 6 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
182
27 มี.ค. 2560
83 ราคากลางปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
30 มี.ค. 2559
84 ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสี่มิตร หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 มี.ค. 2559
85 ราคากลางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์พลับพลา รัชกาลที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 มี.ค. 2559
86 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นบ่อขยะ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
28 มี.ค. 2559
87 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
17 มี.ค. 2559
88 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง 5 หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 มี.ค. 2559
89 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
14 มี.ค. 2559
90 ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
14 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15