ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 พ.ค. 2563
2 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 เม.ย. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมอืง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 เม.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี 15 หมู่ที่ 10 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 เม.ย. 2563
5 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 เม.ย. 2563
6 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 เม.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหัวเขามัทรี หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 เม.ย. 2563
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 มี.ค. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหัวเขามัทรี หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 มี.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46