ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 เม.ย. 2564
2 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 มี.ค. 2564
3 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 มี.ค. 2564
4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 มี.ค. 2564
5 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านคอหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 มี.ค. 2564
6 ปรับปรุงเกาะกลางถนนสายซีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 ก.พ. 2564
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหัวเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 ธ.ค. 2563
8 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านคอหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 ธ.ค. 2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านคอหมู-บ้านหัวกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
12 พ.ย. 2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูมิสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49